Free Clinic

Tajuk Kursus : Free Clinic for Math & BI for SPM

Masa Kursus : 10.00am - 2.00pm

Seramai 100 orang murid sekolah sekitar Kolej IEWM telah mengikuti program ini. Ini adalah satu program amal yang dilakukan untuk membantu murid-murid sekolah 2018 menjawab dengan baik dalam Sijil Pelajaran Malaysia.